Halfdans Bokhus
   Forside      Åpningstider
 
Åpent søndager 13-18.
I juli: Åpent lørdag 13-18 og søndag 13-18.
F.o.m. desember t.o.m. februar: VINTERSTENGT